utorok 30. decembra 2008

Mozgové vlny

Vďaka prebudeniu spomínanej vnútornej sily, ktorá je našim zabudovaným biometrom, môžeme získať citlivosť na vibrácie. Inými slovami, začneme cítiť vibrácie našich čakier, v akom sú stave, čakier ľudí okolo nás a takisto vibrácii všetkých predmetov, na ktoré zameriame svoju pozornosť. To ale nie je všetko. Môžeme si pomocou tejto energie zvýšiť aj naše vlastné vibrácie a povzniesť sa tak na vyššiu úroveň vedomia. Vyššia úroveň vedomia znamená, že náš mozog pracuje na inej frekvencii, ako obykle.

Prehľad frekvencií mozgových vĺnDelta: 0,1 – 3 Hz (niekde je frekvenčný rozsah hladiny delta uvádzaný od 0,5 – 3, alebo 1 – 3 Hz). Za normálnych okolností je hladina delta spätá s hlbokým spánkom bez snov, alebo so stavmi hlbokého tranzu.

Theta: 3 – 7 Hz. Spojená so spomínaním, fantáziou, imagináciou, kreativitou, inšpiráciou, plánovaním budúcnosti, snívaním, ospalosťou. · 3,5 Hz – pocit jednoty so všetkým · 5,5 Hz – prechod od vedomostí k poznaniu, ukazuje, kde je potrebný rast · 6,3 Hz – mentálna a astrálna projekcia, zrýchlené učenie a zvýšené uchovávanie v pamäti

Alfa: 7 – 13 Hz. Alfa hladina vedomia sa spája s uvoľneným a kľudným stavom vedomia, zameraným do vnútra; integrácia tela a mysle. · 7 Hz – mentálna a astrálna projekcia · 7,5 Hz – uvedomenie si seba a svojho účelu, vedené meditácie, kreatívne myslenie pre umenie, invencie, hudbu a pod., · 7,83 Hz – Beckova, resp. Schumannova, frekvencia rezonácie Zeme · 8,3 Hz – vizuálna imaginácia mentálnych objektov · 9 Hz – uvedomenie si príčin nerovnováhy tela a ako ho uviesť späť do rovnováhy · 10,5 Hz – frekvencia vhodná pre liečenie tela · 12 Hz – centrovanie v sebe; frekvencia rezonácie Zeme podľa výskumníka Hercula

Beta: 13 – 30 Hz. Spája sa s bdelým vedomím, obráteným do vonkajšej reality, vyhodnocovaním rôznych údajov a informácií zo zmyslov, prítomnosťou emócií obáv, hnevu, prekvapenia a hladu. Lineárne myslenie a analytický pohľad na svet.

Vyššia Beta/Gamma/Lambda: 40 – 500 Hz · 35 Hz – prebudenie stredných čakier a ich vyváženie · 55 Hz – frekvencia pri jóge, stimuluje kundalini · 63 Hz – astrálna projekcia · 70 Hz – mentálna a astrálna projekcia · 80 Hz – uvedomenie si životného smerovania · 90 Hz – pocity bezpečia, pohody a vnútornej rovnováhy · 105 Hz – celkový prehľad o celej situácii · 108 Hz – totálne poznanie

Žiadne komentáre: